Točka pomoči žrtvam nasilja

Društvo Nevidno lepilo je del mreže točk prve pomoči žrtvam nasilja v družini in nasilja zaradi spola, v sklopu projekta FIRST.
Več o projektu FIRST. Osnovni cilj mreže prvih točk pomoči je zagotoviti širše dostopno kakovostno laično psihosocialno pomoč žrtvam nasilja v družini in žrtvam nasilja zaradi spola. Posamezniki in posameznice iz organizacij, ki bodo delovale v mreži prvih točk pomoči, so se v mesecu aprilu 2017 udeležili tridnevnega usposabljanja, na katerem so se seznanili z značilnostmi problematike nasilja ter pridobili konkretna znanja in veščine za nudenje ustrezne podpore in pomoči žrtvam nasilja.

Nasilje se lahko zgodi v vsakem odnosu, ne glede na raso, veroizpoved, družbeno-ekonomski status, stopnjo izobrazbe, status zaposlitve ali starost oseb.

Ali imate izkušnjo nasilja v družini in/ali spola? Pomembno je, da veste, da lahko dobite pomoč.
Ključne informacije pri prepoznavanju nasilja

Z vprašanji, po pogovor ali pomoč se lahko obrnete tudi na Društvo Nevidno lepilo na e-mail: nevidno.lepilo@gmail.com.

Želite izvedeti več o nasilju v družini ali zaradi spola. Bi želeli pomagati in ne veste kako? Veliko informacij lahko najdete na e-gradivu. Ter prav tako v priročniku.