Spolni stereotipi v poučevanju

Spolni stereotipi so (še vedno) močno prisotni tako v izobraževanju kot pri delu z otroki in mladimi nasploh. Pogosto nevede in včasih celo z dobrimi nameni obravnavamo deklice in dečke različno, v skladu s prepričanji, ki jih o posameznem spolu imamo. Tako otroke in mlade učimo, da morajo biti fantje močni in pogumni, deklice pa nežne in lepe. Tovrstne informacije lahko otroke, ki še niso zaključili osebnostnega razvoja in si izgradili identitete, močno zaznamujejo, iz tega pa sledi, kakšen poklic bodo izbrali, kakšna bo njihova družbena vloga, kako bodo vstopali v partnerske in druge odnose. To je lahko škodljivo tako za deklice kot dečke, za dečke, ker jih učimo potlačevati čustva, predvsem žalost in za deklice, ker jim sporočamo, da imajo v družbi podrejeno vlogo.

Pomemben prostor reprodukcije spolnih stereotipov je šola in tudi tisti prostori, kjer se izvajajo dejavnosti za otroke in mlade (npr. mladinski centri, počitniški tabori ipd.). Kot pedagogi_nje, mladinski delavci_ke in drugi, ki delamo z otroki in mladimi, se moramo zavedati svoje pomembne vloge, ki jo imamo pri odraščanju otrok. Vsi nosimo v sebi lastna prepričanja, tudi nezavedna, zato je pomembno, da jih skušamo ozavestiti in v skladu s tem prilagajati lastno delo z otroki in mladimi.

Na okrogli mizi z naslovom Spolni stereotipi v poučevanju bomo osvetlili problematiko spolnih stereotipov. Kritično bomo ovrednotili učna gradiva, prostor in ne nazadnje uporabo jezika, ki so pogosto prepredeni s spolnimi stereotipi. Glavni namen okrogle mize pa bo poiskati konkretne rešitve, kaj lahko vsak posameznik_ca naredi, kako lahko prilagodi svoje poučevanje oz. delo z mladimi, da ne bo krepil_a predstav o razlikah med spoloma.

Z nami bodo sogovornice:

  • Doc. dr. Veronika Tašner (UL PEF)
  • Ana Pavlič (IPES)
  • Maja Hercog (učiteljica za dodatno strokovno pomoč)

Okrogla miza se bo odvijala 27. 11. 2019, ob 18.00, na Študentskem Kampusu (Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana), v modri čitalnici.

Vabljeni so vsi pedagogi_nje, mladinski delavci_ke in vsi, ki tako ali drugače delamo z otroki in mladimi in predvsem tisti, ki to še bodo, torej študenti_ke.

Dogodek je brezplačen, po končani okrogli mizi bo sledil sproščen klepet ob prigrizku.

Okroglo mizo sofinancira Zavod Socialni inkubator Študentski Kampus