Projekt FIRST

V Sloveniji, Bolgariji, Veliki Britaniji in na Hrvaškem so bile vzpostavljene nacionalne mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in nasilja zaradi spola. V Sloveniji mreža trenutno povezuje 28 različnih organizacij – prvih točk pomoči (šole, vrtce, mladinske organizacije, družbeno odgovorna podjetja, nevladne organizacije, društva itd.). Informacije o organizacijah, ki so se vključile v slovensko mrežo, so na voljo na spletni strani mednarodnega projekta “FIRST – Vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in nasilja zaradi spola”. Projekt je sofinanciran iz Programa Evropske unije za pravice, enakost in državljanstvo (Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union).

Osnovni cilj mreže prvih točk pomoči je zagotoviti širše dostopno kakovostno laično psihosocialno pomoč žrtvam nasilja v družini in žrtvam nasilja zaradi spola. Posamezniki in posameznice iz organizacij, ki bodo delovale v mreži prvih točk pomoči, so se v mesecu aprilu 2017 udeležili tridnevnega usposabljanja, na katerem so se seznanili z značilnostmi problematike nasilja ter pridobili konkretna znanja in veščine za nudenje ustrezne podpore in pomoči žrtvam nasilja. Znanje in informacije bodo po usposabljanju prenesli tudi kolegom in kolegicam v svojih organizacijah.

Sodelujočim v okviru prvih točk pomoči so kot podpora za njihovo delo na voljo gradiva z informacijami o nasilju v družini in nasilju zaradi spola, zagotavljanju ustrezne podpore žrtvam ter o različnih virih pomoči: priročnik “Psihosocialna podpora žrtvam nasilja v družini in nasilja zaradi spola”,, e-pomoč na spletni strani projekta ter brezplačni interaktivni e-učni program. Slednji je na voljo v e-učilnici “Psihosocialna podpora žrtvam nasilja v družini in nasilja zaradi spola“. Z uporabo e-programa lahko pridobite teoretična in praktična znanja, ki vam bodo v pomoč pri nudenju podpore in pomoči žrtvam nasilja v družini in nasilja zaradi spola. Do e-programa lahko dostopate preko spletne strani www.spletno-ucenje.com, kjer najprej izberete možnost “Še nimate gesla?”. Odpre se obrazec za registracijo, ki pa je hitra in enostavna (vpisati je potrebno ime in priimek, uporabniško ime in geslo, ki ju določite sami ter obvezno tudi promocijsko kodo: first_slo).

S povezovanjem in širjenjem mreže prvih točk pomoči želimo prispevati k preprečevanju nasilja in zmanjšanju škodljivih posledic nasilja, k spreminjanju stereotipov in napačnih predstav o nasilju v družini in nasilju zaradi spola ter k dvigu ravni znanja in informiranosti strokovne in laične javnosti. Slednje lahko vpliva na izboljšanje kvalitete razpoložljivih virov podpore in pomoči za žrtve nasilja.

Zainteresirane organizacije se še vedno lahko vključijo v slovensko mrežo prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in nasilja zaradi spola. Več informacij o sodelovanju je na voljo na spletni strani projekta.

Spletna stran projekta: www.firstaction.eu
Facebook stran projekta: https://www.facebook.com/firstnetworkproject/?fref=nf